Dobrovolnictví:

Můžete se stát dobrovolníkem a pomoci při organizaci akcí, vedení aktivit nebo podpoře členů spolku.

Finanční podpora:

Spolek potřebuje finanční prostředky na provoz a organizaci svých aktivit. Můžete přispět finančním darem nebo se stát sponzorem.

Šíření informací:

Pomozte šířit povědomí o spolku a jeho činnosti. Sdílejte informace na sociálních sítích, mezi přáteli a rodinou.

Účast na akcích:

Přijďte na akce, které spolek pořádá. Vaše účast a podpora jsou velmi cenné.

Nabídka svých dovedností:

Pokud máte specifické dovednosti (např. v oblasti komunikace, organizace, technologie), můžete nabídnout své služby.