23.05.2017

Děkujeme


První máj je tradiční český svátek zamilovaných. Původně se jednalo o keltský svátek, první květnový den, spíše noc, byly oslavovány jako čas plodnosti. Každá žena v tento den má býti políbena pod rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla, aby díky polibku mohla mít krásu po celý další rok. Nejinak tomu bylo i na Kaňku, v sadu pod rozhlednou. K tanci, líbání a poslechu hrála hudba Bohumila Ryšánka, pro rozptýlení dětí zahrálo divadlo Kozlík zamilovanou Vodnickou pohádku. Do sadů přišla podpořit májovou akci více než stovka místních občanů, usedlíků nebo návštěvníků rozhledny. Jen jediná třešeň ještě měla na větvích zbytky kvítků a právě pod ní se mnoho párů políbilo, aby tradici podpořilo. K dobré pohodě nechybělo ani dobré vínko z vinných sklepů Jiřího Kociána a limonáda a točené pivo. Vrcholem celého odpoledne byl příjezd operní zpěvačky Jany Štěrbové. Ta přijela v kočáře, taženém dvěma koňmi, v doprovodu známého kaňkovského znalce žen a milovníka života Jaroslava Vebera. Její arie se nesla sadem a proplétala se korunami stromů, že nebylo možné nechat ji odjet bez přídavku, tak mocný to byl zážitek. Druhý ročník Líbání se velmi vydařil, děkujeme KH netu za finanční výpomoc a těšíme se na Vaše polibky zase za rok!