05.02.2024

Věneček VI.


6. Věneček Jedinečných tanečních máme za sebou… moc jsme si to užili. Přišlo Vás opravdu mnoho. Děkujeme všem, kdo s námi prožil a tvořil jedinečnou atmosféru plesu, bez Vás by to nešlo. Obrovské dík kapele Echo91, která nás doprovázela celý večer, všem účinkujícím (taneční skupině z Paběnic a mažoretkám Victory), sponzorům Nadaci Jedličkova ústavu, KHnet.info, […]

Číst dále...

Posláním spolku Kaňkovské sedlo (IČO 03494527) je zlepšování kvality života osob s handicapem či jiným znevýhodněním, pořádání a organizace sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost (viz. stanovy). Spolek vznikl jako dobrovolné nevládní a neziskové sdružení kaňkovských občanů, kteří se aktivně zasazují o popularizaci tohoto cíle a poskytování obecně prospěšné činnosti v těchto oblastech. Předsedkyně spolku spolu s dalšími aktivními maminkami před devíti lety založila v rámci působení volnočasového centra Mozaika Mateřské centrum Kaňka, které stále působí na Kaňku.

Nyní se zaměřujeme především na volnočasové aktivity osob se zdravotním znevýhodněním. Pořádáme Jedinečné taneční, které pořádáme od roku 2018.

Jedinečné taneční jsou taneční pro osoby s poruchami autistického spektra, s mentálním postižením, Aspergerovým syndromem, vozíčkáře, chlapce a děvčata s různými poruchami osobnosti nebo vady řeči. Tyto děti nemohou chodit do běžných tanečních, zde je na ně příliš tanečníků a učí se ve velmi rychlém tempu a větší množství tanců. My preferujeme osobní přístup, učení v menší skupince a k tancování ještě navrch výuku etikety a stolování. Snažíme se o empatický a pozitivní přístup, kdy budou mít naši tanečníci z tancování radost a nebudou pod zbytečným tlakem okolí.
V rámci našich tanečních se naši tanečníci naučí nejen tancovat, ale i správně stolovat a správně chovat ve společnosti.